Traffic restrictions

CZ

Vzhledem ke konání cyklistického závodu bude v sobotu 11. 6. 2022 omezen příjezd i parkování u FCC RUGBY ARENY RC Tatra Smíchov.

Příjezd bude možný pouze zdola ve směru od Plzeňské ulice. Strahov bude zcela uzavřen.

Omezené budou také možnosti parkování. Parkoviště u stadionu je vyhrazeno partnerům turnaje. 

Návštěvníci turnaje budou moci parkovat v ulici Smrčinská nebo na cestě za hlavní tribunou. Počet parkovacích míst je omezen, bude třeba dbát pokynů pořadatelů.

Doporučujeme použít MHD do stanice autobusu Podbělohorská a poté pěšky ke stadionu.

Více informací:
https://www.letapeczech.cz/omezeni-dopravy/

EN

Due to the cycling race, arrival and parking at the FCC RUGBY ARENA RC Tatra Smíchov will be limited on Saturday 11 June 2022.

Arrival will be possible only in the direction from Plzeňská Street. Strahov will be completely closed.

Parking options will also be limited. Parking at the stadium is reserved for tournament partners.

Visitors to the tournament will be able to park in Smrčinská Street or on the way behind the main grandstand. The number of parking spaces is limited, it will be necessary to follow the organizers‘ instructions.

We recommend using public transport to the Podbělohorská bus station and then walking to the stadium.

More information:
https://www.letapeczech.cz/omezeni-dopravy/